Gemeente Katwijk

Katwijk is een kustgemeente met karakter. Waar mensen met verschillende overtuigingen in goede harmonie naast elkaar wonen en met elkaar werken. Katwijk wil groeien met behoud van haar natuur, erfgoed en tradities. Katwijk is een samenleving met een divers en innovatief karakter.

De Hoornes

Om te oefenen met de nieuwe Omgevingswet en de Maatschappelijke Agenda heeft de gemeente Katwijk de wijk Hoornes uitgekozen als pilot om integraal gebiedsgericht te gaan werken. Er gebeurt de komende jaren veel in deze wijk, zoals sloop- en nieuwbouw van woningen, nieuwbouw van scholen, veranderingen rond het winkelcentrum en maatschappelijke ontwikkelingen.

Speerpunten

Naast de gebiedsvisies voor een toekomstbestendige Hoornes, heeft het project als ander belangrijk speerpunt: Hoe maken we de Hoornes klaar voor de toekomst? Welke focus brengen we aan? Wat kan morgen al? Hoe stemmen we plannen en acties op elkaar af? Kortom hoe brengen we de Hoornes samen in beweging?

Van en met elkaar leren

Bij de start van Hoornes samen in beweging heeft de gemeente gezocht naar strategische partners in de wijk, die samen met de gemeente willen werken aan de toekomst van de Hoornes. Alle partners in het project willen de wijk de komende jaren ontwikkelen tot een fijne, veilige en actieve plek om te wonen, werken, verblijven en te ondernemen. Dit wordt gedaan in co-creatie. Voor iedereen is dit een leerproces en een nieuwe en andere manier van werken.

Samen met alle partners van Hoornes samen in beweging maken we het verschil, met plezier!

Gemeente Katwijk
Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk

e-mail: communicatie@katwijk.nl
Telefoonnummer (071) 406 50 00