Samen

‘Hoornes, een wijk met prachtige toekomst’

De wijk Hoornes in Katwijk is een kleurrijke wijk. Een levendige wijk met stadse trekjes. De Hoornes is het sterkst verstedelijkte stukje van de gemeente Katwijk. Bewoners ontmoeten elkaar op verschillende plekken in de wijk.

Mooie kansen

Van de supermarkt tot de bibliotheek en van de kerk tot op het schoolplein. De verschillende culturen en achtergronden bieden mooie kansen om mét elkaar het verschil te maken. Wanneer heb jij iets samen met je buurman gedaan? Of wanneer heb jij de oudere vrouw op de hoek geholpen bij het boodschappen doen? Samen maken we de Hoornes tot een bloeiende wijk, een fijne plek om te wonen. Hoornes samen in beweging!

Een historisch hart, verschillende parken, pleinen met cafés en restaurants, ontbreken in de wijk. Het aantal geparkeerde auto’s is groot en in de openbare ruimte zijn weinig informele plekken om elkaar te ontmoeten, te spelen of te recreëren.  De Hoornes heeft veel potentie die we met elkaar willen benutten. Zo worden er veel initiatieven ontplooid en zijn er heel veel mensen actief in de wijk. Kortom, met elkaar kunnen we veel bereiken.

De wijk Hoornes is een levendige wijk waar bewoners uit verschillende culturen met enthousiasme en creativiteit initiatieven en ideeën oppakken. Ook de gemeente heeft allerlei plannen. Het is de kunst om dit te bundelen en zo de wijk nog mooier en warmer te maken. Dat willen we gaan doen met iedereen die in de Hoornes woont en werkt. Tijd om samen in beweging te komen.
 

De levendige wijk biedt kansen om de samenleving, leefomgeving en faciliteiten in de wijk te verbeteren. En dat gebeurt ook al. Door bewoners, bedrijven, organisaties en de gemeente: initiatieven om elkaar te ontmoeten en samen te eten, projecten in infrastructuur, grootschalige sloop en nieuwbouw, veranderingen rond het winkelcentrum en uitbreidings- en nieuwbouwwensen van verschillende partijen in de wijk. Al deze initiatieven en activiteiten brengen we graag samen. Zo kunnen we de krachten bundelen en nog meer voor elkaar krijgen. Zo werken we samen aan het Hoornes van de toekomst, een mooie warme wijk.

De partners van Hoornes samen in beweging hebben een toekomstvisie voor de wijk opgesteld. Dit is het ideaalbeeld van hoe de Hoornes er over 10 jaar uit kan zien. Bouw je met ons mee? Dat kan al heel simpel door zélf iets te organiseren, iemand te helpen of je aan te sluiten bij een van de tientallen intiatieven.

In 2030 is De Hoornes in Katwijk een wijk met prikkelende architectuur, groene plekken om elkaar te ontmoeten en samen te eten. Er is een mooi plein en een uitgebreid winkelaanbod met bruisend uitgaansleven. Het is een ontmoetingsplek; warm, veerkrachtig en met ruimte om te sporten en spelen met kinderen.

De Hoornes staat voor internationaal wonen, werken en samenleven, is prettig en veilig op straat en toegankelijk. De Hoornes onderscheidt zich door het multiculturele en groene karakter dichtbij duinen en zee. Met een compleet winkelcentrum, waar iedereen zijn winkels kan vinden.