Samen

‘Hoornes, een wijk met prachtige toekomst’

De wijk Hoornes in Katwijk is een kleurrijke wijk. Een levendige wijk met stadse trekjes. De Hoornes is het sterkst verstedelijkte stukje van de gemeente Katwijk. Bewoners ontmoeten elkaar op verschillende plekken in de wijk.

Mooie kansen

Van de supermarkt tot de bibliotheek en van de kerk tot op het schoolplein. De verschillende culturen en achtergronden bieden mooie kansen om mét elkaar het verschil te maken. Wanneer heb jij iets samen met je buurman gedaan? Of wanneer heb jij de oudere vrouw op de hoek geholpen bij het boodschappen doen? Samen maken we de Hoornes tot een bloeiende wijk, een fijne plek om te wonen. Hoornes samen in beweging!

Een historisch hart, verschillende parken, pleinen met cafés en restaurants, ontbreken in de wijk. Het aantal geparkeerde auto’s is groot en in de openbare ruimte zijn weinig informele plekken om elkaar te ontmoeten, te spelen of te recreëren.  De Hoornes heeft veel potentie die we met elkaar willen benutten. Zo worden er veel initiatieven ontplooid en zijn er heel veel mensen actief in de wijk. Kortom, met elkaar kunnen we veel bereiken.