DSV

Met oog en hart voor alle generaties in de wijk

Ouderen genieten graag mee!

Contact tussen ouderen en anderen in de wijk: van onschatbare waarde

Woonzorgcentrum DSV Duinrand ligt, als één van de negen ‘Huizen van de wijk’  midden in  de Hoornes. DSV biedt vanuit Duinrand kleinschalige, wijkgerichte en warme zorg aan haar bewoners en andere cliënten in de wijk, ook via thuiszorg. De bewoners van Duinrand hebben een sterke band met de wijk en andere buurtgenoten zoals de woningbouwvereniging, scholen, winkels, kerk en voorzieningen. Met de mooie binnentuin maakt Duinrand echt deel uit van de wijk. Hier organiseert Duinrand gezellige activiteiten, waarvan ook andere buurtbewoners kunnen meegenieten, zoals van de Driehoek. Daarnaast worden er binnen activiteiten georganiseerd, zoals gezamenlijk eten, bingo of creatieve activiteiten.

Anderen uit de buurt weten Duinrand goed te vinden. Die contacten tussen verschillende generaties doen ouderen goed. Zij voelen zich gezien en actief betrokken bij hun buurt. Dat is in tijden dat eenzaamheid op de loer ligt erg belangrijk. De ouderen hebben al erg genoten van de spontane concertjes in de binnentuin, kaarten en bezoekjes van leerlingen van de buurtscholen, jongeren die een show gaven, bingo organiseerden, het kooroptreden in de Pniëlkerk en andere attenties uit de buurt. Andersom horen we ook heel vaak terug dat mensen uit de wijk het heel waardevol vinden om in contact te zijn met ouderen. Vanwege hun gedeelde herinneringen, levenservaring en vitaliteit. DSV Duinrand maakt graag deel uit van deze samenwerking binnen de wijk.

Oog voor de wijk én hart voor de ouderen en elkaar is belangrijk, voor de samenleving, maar ook voor DSV als ouderenzorgorganisatie!

DSV|Duinrand
Nolensstraat  2
2221 CE  Katwijk