Torenflats van Dunavie krijgen de komende jaren extra aandacht

De drie torenflats van Dunavie aan de Katwijkse Colijnstraat, Treubstraat en J. TH. De Visserstraat blijven de komende 10 jaar staan. De verwachting is dat ze daarna worden vervangen door nieuwbouw. Tot die tijd worden de flats aangepakt en gaat Dunavie investeren in het onderhoud en in het bijzonder in leefbaarheidsprojecten. Samen met de huurders van de torenflats gaat Dunavie handen en voeten geven aan de uitvoering hiervan.

De torenflats zijn met elk 156 woningen de drie grootste flats van Dunavie en vaak onderwerp van gesprek. Het wooncomfort en de leefbaarheid vergen aandacht en daar gaat nu hard aan worden gewerkt. Dunavie wil dit graag sámen met haar bewoners vormgeven.

Bewoners krijgen inspraak

Dunavie heeft dan ook een onderhoudsplan klaar liggen. ‘Dat is de harde kant met veel bouwtechnische zaken aan de buitenzijde van de flat’ zegt Roland Marx, bestuurder bij Dunavie. ‘Met onze huurders willen we invulling geven aan de zachte kant. Hoe maken we de omgeving een fijne, schone en veilige plek om te wonen. Daar trekken we budget voor uit. Dat we de huurders hierbij gaan betrekken, is echt heel gaaf en voor ons vanzelfsprekend. Zij gaan samen met ons bepalen hoe hun woonomgeving eruit komt te zien’. Huurders ontvangen eind oktober een uitnodiging voor dit project en verdere details over de onderhoudsplannen.

Huurders maken het verschil

‘We gaan er de komende jaren met dit project echt samen tegenaan om de woonomgeving een prettig thuis te maken. Dat de huurders gaan meedenken, gaat daarin het verschil maken. Al binnenkort starten we met werkzaamheden waar bewoners direct iets van merken. De schoonmaak krijgt momenteel al extra aandacht, er wordt meer verlichting geplaatst en er worden meer camera’s opgehangen. Samen met de partners in de wijk gaan we keihard werken aan de leefbaarheid en veiligheid. De menselijk kant is enorm belangrijk voor ons’’ sluit Roland Marx af.

Dunavie is benieuwd naar de woonwensen en woonbehoeftes van de bewoners. Welke zaken willen bewoners graag dat Dunavie oppakt? Wat zijn de grootste ergernissen? Wat zou Dunavie de komende 10 jaar kunnen doen? De inbreng van bewoners in combinatie met het onderhoudsplan van Dunavie resulteren in een compleet plan voor de komende jaren.

Voor Dunavie is het belangrijk om in gesprek te gaan en blijven met de bewoners. In elke wijk is altijd een medewerker leefbaarheid en een buurtbeheerder aan te spreken. Dunavie is tevens partner in het project ‘Hoornes samen in beweging’, waarmee samen met 10 partners de wijk ontwikkeld wordt tot een sociaal, groene en fijne plek om te wonen.