Toelichting strategische partners op “Dromenboek” Integraal Gebiedsgericht Werken Hoornes

Op donderdag 9 januari geven de strategische partners* een toelichting op het resultaat van de inventarisatiefase Integraal Gebiedsgericht Werken Hoornes. Dit resultaat, samengebracht in “het Dromenboek”, is in co-creatie met alle strategische partners, bewoners en gebruikers van de wijk de Hoornes tot stand gekomen.

Lees het Dromenboek

Inventarisatiefase

In het 3e en 4e kwartaal 2019 zijn diverse activiteiten ondernomen om inzicht te krijgen in wat er speelt in de Hoornes. Middels interviews hebben de strategische partners hun dromen en beelden voor wijkverbetering kenbaar gemaakt. Op 1 november is een “Dromenlab” in de Hoornespassage georganiseerd. Bewoners en andere stakeholders zijn gevraagd hoe zij kijken naar de Hoornes, hoe zij hun toekomst zien in de Hoornes, wat zij belangrijk vinden in het participatieproces en hoe zij hun rol en bijdrage daarin zien. De inventarisatiefase is afgerond en het resultaat van het “Dromenlab” is samengebracht in een “Dromenboek”.

Alle pers is van harte welkom bij de toelichting van het “Dromenboek”. U kunt zich aanmelden via c.timmermans@katwijk.nl.

  • Datum:             donderdag 9 januari 2020
  • Tijd:                  10.00 uur
  • Plaats:               Tripodia, Hoornesplein 155 Katwijk

*Strategische partners Hoornes: gemeente Katwijk, Aloysius, Baptistengemeente Katwijk, De Brug, DSV, Dunavie, Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek, Welzijnskwartier, Tripodia, Winkeliersvereniging Hoornesplein en Pniëlkerk.