Nieuwbouw Integraal Kind Centrum Plus krijgt technische hart van het warmtenet

Een plek waar kinderen kunnen leren, spelen, ontwikkelen en anderen kunnen ontmoeten. Dat is het doel van het nieuw te bouwen Integraal Centrum Kind Plus. OBODB heeft de rol als opdrachtgever voor deze nieuwbouwplannen. Dit komt voort uit een samenwerking met Aloysius, KOK Kinderopvang, Cardea Jeugdzorg en de gemeente. Met het Integraal Kind Centrum Plus willen zij ook meewerken aan het verduurzamen van de omgeving. Daarom verlenen zij samenwerking aan de startlocatie van het warmtenet in de Hoornes.

Het nieuwe gebouw is straks aangesloten op het warmtenet. Vanuit het Integraal Kind Centrum Plus wordt straks ook de warmte en koude aan de wijk geleverd. De techniek die bij het warmtenet komt kijken, krijgt een plek in het nieuwe gebouw. Hiervoor hebben bestuurder van OBODB Mini Schouten, wethouder Jacco Knape en voorzitter CvB Aloysius Stichting op 24 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Met het ondertekenen van deze overeenkomst wordt een periode van afstemming afgesloten. In die periode is gesproken over de huisvesting van de technische ruimte van het warmtenet en de levering van warmte en koude aan het Integraal Kind Centrum Plus. Deze samenwerking is goed voor beide partijen. Samen gaan zij zo maatschappelijk verantwoord om met de beschikbare middelen. Wethouder Jacco Knape: “Ik ben heel blij met de goede samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties. Want daardoor is dit mogelijk en vertellen wij met de bouw van dit schoolgebouw ook het verhaal van verduurzaming aan onze volgende generatie.”

Energieneutraal

Integraal Kind Centrum Plus gaat naast het gebruiken van het warmtenet ook eigen energie opwekken. Het gebouw krijgt zonnepanelen op het dak. Hiermee wordt niet alleen een deel van de elektra opgewekt maar ook een deel van de warmte. Dit is onderdeel van een pakket aan maatregelen, waardoor de nieuwbouw energieneutraal wordt.