Meerderheid bewoners Hoornes-Kalkoven wil aansluiting op warmtenet

Het warmtenet in de Katwijkse wijk Kalkoven komt nu heel dichtbij. Een meerderheid van huurders en woningeigenaren heeft aangegeven een aansluiting te willen op het warmtenet. Ook de mogelijke kandidaat voor het toekomstig warmtebedrijf is bekend. De aanleg van het warmtenet staat gepland voor de periode 2023 tot 2028. 

Draagvlak bewoners doorslaggevend

Bewoners in Kalkoven hebben een grote stem in de komst van het warmtenet. Een peiling onder huurders van woningbouwcorporatie Dunavie wees uit dat 164 huurders in Kalkoven mee willen doen met het warmtenet. Eerder hebben al 148 particuliere woningeigenaren zich gemeld bij de gemeente als belangstellende voor een aansluiting. Het totale aantal geïnteresseerden komt daarmee ruimschoots boven de vereiste drempel van 200 woningen met een warmtenetaansluiting. 

‘Naast woningen krijgen straks ook scholen in de wijk hun warmte via het warmtenet. Een  mooie en belangrijke stap voor de gemeente,’ aldus wethouder Jacco Knape. ‘Zo is de wijk Kalkoven straks klaar voor de toekomst.’

Invloed bewoners bij aanbesteding

Bewoners hebben een stem bij het bepalen van de criteria waaraan een warmteleverancier moet voldoen. Zo kozen bewoners voor de betaalbaarheid van warmte als belangrijkste eis, boven duurzaamheid en klantenservice. Ook waren de inschrijvende warmtebedrijven verplicht om een klantplan aan te leveren. In een klantplan geeft het bedrijf aan hoe ze de klantenservice gaan inrichten. Deze vorm van inspraak van bewoners bij de aanbesteding van een warmtenet is uniek.

De gunning van het warmtenet in Kalkoven is pas definitief nadat alle wettelijke procedures zijn doorlopen. Gemeente Katwijk verwacht dat in april 2022 de aanbesteding wordt afgerond en het warmtebedrijf daarna van start kan met het opstellen van een uitvoeringsplan.

Zaterdag 26 maart informatiemarkt

Op zaterdag 26 maart organiseren gemeente Katwijk en Dunavie een informatiemarkt over het warmtenet in Kalkoven. Bewoners uit Kalkoven kunnen op het schoolplein van basisschool De Krulder met al hun vragen terecht. Er is een invulhulpteam dat bewoners bijstaat bij het aanvragen van subsidie. Ook beoogd warmteleverancier InWarmte is aanwezig om haar warmteplan aan bewoners te presenteren.

Van aardgas naar warmte uit de Rijn

Kalkoven krijgt als eerste wijk in Katwijk een duurzaam warmtenet. In plaats van aardgas wordt de warmte uit de Rijn gehaald. Het gebruik van aardgas veroorzaakt klimaatverandering. Daarom moeten woningen op een duurzame manier worden verwarmd. Het warmtenet in Kalkoven is een mooie kans voor bewoners om hun woning duurzaam te verwarmen. Samen verduurzamen is belangrijk om ook in de toekomst gezond en comfortabel te kunnen wonen.