Hoornes samen in beweging klaar voor volgende fase

Tweeëneenhalf jaar geleden hebben elf partners in de Hoornes de handen ineengeslagen om in co-creatie te werken aan een gebiedsgerichte aanpak om de Hoornes klaar te maken voor de toekomst. Samen met bewoners uit de wijk is er een plan tot stand gekomen.

Merkbaar en zichtbaar verbeteren

In dit plan staan voorstellen voor verbeteringen van de leefomgeving in de wijk. Het vormt de start van de volgende fase waarin we samen aan de slag gaan om de Hoornes merkbaar en zichtbaar te verbeteren en de komende jaren te ontwikkelen tot een fijne, veilige en actieve plek om te wonen, werken, verblijven en te ondernemen. Vier ambities vormen de basis voor een pakket aan inspanningen, een gebiedsvisie en een uitvoeringsprogramma waar de komende jaren in co-creatie aan wordt gewerkt.

De ambities zijn:

  • Samen bouwen aan een toekomstbestendige wijk
  • Sociale, Vitale en Inclusieve Samenleving
  • Veilige en toegankelijke omgeving
  • De Hoornes is energieneutraal en klimaatbestendig in 2050

Partners bij RTV Katwijk ‘Politiek voor het weekend’

Op vrijdag 28 januari jl. waren een drietal partners te gast in het radioprogramma ‘Politiek voor het weekend’. Wethouder Gerard Mostert, Gwen Spies (Welzijnskwartier) en Jaap Ketelaar (Baptistengemeente) werden geïnterviewd over de gemaakte gebiedsvisie en de doelen en inspanningen.
Luister hier het interview: Politiek voor het Weekend | RTV Katwijk (28 januari vanaf 34e minuut)

Een kernteam, meerdere Doe Teams

De organisatiestructuur van Hoornes samen in beweging verandert. Vijf partners gaan zich bezighouden met de vormgeving van de ambities, zij vormen het kernteam. DSV Verzorgd Leven, Dunavie, Baptistengemeente Katwijk, gemeente Katwijk en Welzijnskwartier zitten in dit kernteam. Alleen samen kunnen de plannen gerealiseerd worden. Ook worden er diverse Doe Teams ingesteld die zich richten op het bereiken van een specifiek doel of activiteit in de Hoornes. Aan deze Doe teams kunnen ook andere geïnteresseerden partijen deelnemen, die vanuit hun expertise en passie willen bijdragen aan projecten in de Hoornes. Organisaties en bewoners uit de Hoornes die interesse hebben in een Doe Team kunnen via www.hoornessameninbeweging.nl op de hoogte blijven en zich aanmelden.