Hoornes Aardgasvrij en toekomstig Integraal Kindcentrum Plus onderzoeken samenwerking

Een volgende stap in de ontwikkelingen rondom het project Hoornes Aardgasvrij is gezet. Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders de intentie uitgesproken om de mogelijkheden voor een samenwerking tussen Hoornes Aardgasvrij en het toekomstige Integraal Kindcentrum plus (IKC+) te onderzoeken.

Wethouder Knape: “De gemeente en het bestuur van het IKC+ starten samen een onderzoek. Dit onderzoek geeft meer inzicht of de nieuwbouw van het IKC+ ook warmtenet klaar gemaakt kan worden en ruimte geeft voor de installatie van het warmtenet. Het IKC+ wordt nieuw gebouwd en daarom niet langer verwarmd met aardgas. Een alternatieve warmtebron is dan ook een logische stap. Deze nieuwbouw geeft de mogelijkheid om dit gebouw als eerste te voorzien van duurzame warmte via een warmtenet in de Hoornes.”

Andere ontwikkelingen

Naast de intentieovereenkomst wordt ook onderzocht hoe het toekomstige warmtebedrijf georganiseerd zou moeten worden en welke partijen daarin een rol kunnen spelen. Er volgt een technisch ontwerp en kosten voor alle betrokkenen worden inzichtelijk gemaakt.

Meer informatie

Omwonenden worden per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een webinar en buurtwandelingen die in de omgeving van het toekomstige IKC+ georganiseerd worden. Het onderzoek is een onderdeel van het project Hoornes Aardgasvrij waarin, samen met het project ‘Hoornes samen in beweging’ aan een toekomstbestendige Hoornes wordt gewerkt. Meer informatie over het project Hoornes Aardgasvrij is te vinden op www.hoornesaardgasvrij.nl