Herinrichting Hoornesplein fase verder

De Hoornespassage in Katwijk Noord is een levendig winkelcentrum waar veel mensen gebruik van maken. Dat moet zo blijven. Daarom gaat de gemeente het gebied rondom het winkelcentrum flink aanpakken. Samen met een klankbordgroep is een concept plan gemaakt om het Hoornesplein opnieuw in te richten. In juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorlopig ontwerp en het krediet beschikbaar gesteld. Daar werd aangegeven dat het ontwerp eerst getoetst zou worden aan de pilot Integraal Gebiedsgericht Werken Hoornes. De toets heeft plaatsgevonden en er kan worden doorgegaan met de werkzaamheden voor de herinrichting.

Omgeving Hoornespassage aangepakt

Wethouder Knape: “Winkelcentrum Hoornespassage is één van de kernwinkelgebieden in onze gemeente. De laatste grote aanpassing aan het parkeerterrein dateert van 1975. Om de Hoornespassage ook voor toekomst aantrekkelijk te houden, is het nodig de omgeving goed aan te pakken. De plannen hiervoor zijn samen met de winkeliersvereniging, vastgoedeigenaren en bewoners gemaakt. Ik ben blij dat we nu verder door kunnen pakken.”

Hoornes: de wijk van de toekomst

De Hoornespassage ligt in de wijk Hoornes. Deze levendige wijk is toe aan een metamorfose. Dit gebeurt in co-creatie: samen met strategische samenwerkingspartners, inwoners, bedrijven en instellingen werkt de gemeente hard om de leefomgeving en faciliteiten in de wijk te verbeteren. Allerlei initiatieven zijn er al gestart. Zo zijn er manieren om elkaar te ontmoeten en samen te eten, vindt er grootschalig sloop èn nieuwbouw plaats door de woningcorporatie en wordt de openbare ruimte flink aangepakt. Ook staan er allerlei projecten in de stijgers om de kwaliteit van de wijk verder te verbeteren, denk aan de nieuwbouwplannen voor gasloos wonen in de Oeverpolder en de samenvoeging van scholen Windvang en de Krulder, kinderopvang en jeugdhulp tot een Integraal Kindcentrum.

Dromenboek

Onlangs werd naar aanleiding van het in november gehouden Dromenlab, het Dromenboek gepresenteerd. Hierin zijn dromen en wensen van bewoners en andere partijen, over verbetering van de wijk, prachtig weergegeven. Dit vormt de basis voor de verdere uitwerking van een visie voor de wijk. Door het creëren van draagvlak en betrokkenheid dragen bewoners en gebruikers samen het unieke karakter van de wijk uit.

Vervolgstappen

De afgelopen tijd is er goed samengewerkt met strategische partners van het project integraal gebiedsgericht werken Hoornes. Uitkomst van deze overleggen is dat het verder gaan met de planvorming en uitvoering voor de herinrichting van Hoornesplein mogelijk is. Dit houdt in dat de komende periode het ontwerp, samen met de direct betrokkenen, definitief gemaakt wordt. Daarna worden de bestek(tekeningen) gemaakt en kan het werk aanbesteed worden.