Herinrichting Hoornesplein

Eind dit jaar start gemeente Katwijk met de herinrichting van de openbare ruimte bij het Winkelcentrum Hoornes, het Hoornesplein. Wethouder Knape: “Een belangrijke mijlpaal. Na een lange periode van overleg en samenwerking kunnen we het Hoornesplein vernieuwen en verbeteren. Dat is prettig voor de omwonenden, maar zeker ook voor de winkeliers en bezoekers.”

Samen

Het definitieve ontwerp is tot stand gekomen met behulp van een klankbordgroep, gevormd door winkeliers, vastgoedeigenaren, omwonenden en een afvaardiging van de wijkraad en Platform Gehandicapten Beleid. Verder is het plan een onderdeel van het project ‘Hoornes, samen in beweging’. Bij ‘Hoornes, samen in beweging’ werken 11 partijen uit de wijk samen aan de toekomst van de wijk. Van kerk tot school en van Welzijnskwartier tot winkeliersvereniging. Allemaal hebben ze één doel: gezamenlijk de wijk de komende jaren ontwikkelen tot een fijne, veilige en actieve plek om te wonen, werken, verblijven en te ondernemen.

Ruimte voor vernieuwing

De voorbereidende werkzaamheden starten nog dit jaar. Dit is een mooie aanvulling op de eerdere uitbreiding van Albert Heijn en andere toekomstige verbeteringen van winkeliers in het winkelgebied. Naast het Hoornesplein wordt ook het deel van de Piersonstraat tot de Hoorneslaan door de gemeente meegenomen in de herinrichting. Hier komt nieuwe bestrating.

Ruimte voor fietsers, voetgangers, groen en duurzaamheid

De huidige vier oplaadpunten voor elektrische auto’s blijven gehandhaafd. Nieuwe oplaadpunten worden bij voorkeur in de wijk geplaatst, dichter bij gebruikers. Het parkeerterrein is bedoeld voor kort parkeerders. Verder komt er straks meer aandacht en ruimte voor fietsers en voetgangers. Er komen speciale fietsparkeerplaatsen en veilige routes hiernaartoe. De stoep langs de gevels wordt verbreed, waardoor voetgangers prettiger en veiliger van en naar het winkelcentrum kunnen lopen. Bomen die een slechte kwaliteit en levensverwachting hebben, worden gekapt. Hiervoor in de plaats komt nieuw en meer groen. Hier is een groenplan voor opgesteld.