Drukbezocht Dromenlab: veel ideeën over de Hoornes gedeeld

Vrijdag 1 november vond het Dromenlab plaats in winkelcentrum Hoornespassage. Het Dromenlab is een initiatief van alle samenwerkingspartners in de wijk Hoornes. Veel bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden deelden hun droom over de toekomst van de wijk Hoornes. De opbrengst van zowel dit Dromenlab als de gesprekken met de partners worden verwerkt in een Dromenboek met een plekkenplan.

Voortgang

‘Het Dromenboek koppelt in woord en beeld terug wat bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden zien als concrete kansen, ideeën en dromen voor hun wijk, aldus wethouder Gerard Mostert. Dromen is leuk, maar we willen ook aan de slag. Deze stap helpt om samen tot uitvoering over te gaan. Namens alle samenwerkingspartners in de Hoornes willen wij iedereen bedanken voor hun waardevolle bijdrage’.

Klaar voor de toekomst

De ambities uit de Omgevingsvisie en de Maatschappelijke Agenda worden uitgewerkt in een plan. Zo ook voor de wijk Hoornes. Wethouder Gerard Mostert: ‘Zo’n plan beschrijft wat er moet gebeuren om de wijk klaar te maken voor de toekomst. Dit doen we door de verschillende initiatieven, belangen, inzichten, ideeën, kansen, risico’s en problemen van bewoners, bedrijven, organisatie en instellingen in beeld te brengen. En deze samen te bespreken, af te wegen en keuzes voor te bereiden. Dit heet integraal gebiedsgericht werken’.

Samenwerkingspartners

Aloysius, Baptistengemeente Katwijk, De Brug, DSV, Dunavie, Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek, Tripodia, Winkeliersvereniging Hoornesplein, Welzijnskwartier en de gemeente Katwijk ondertekenden eind augustus een overeenkomst waarmee zij onderschrijven samen de wijk Hoornes klaar te willen maken voor de toekomst. Het gaat om het gebied ten noorden van de Uitwatering tot aan de parkstrook bij Rijnsoever en van de duinen tot aan de N206